Na temelju točke VIII. Odluke o dodjeli nagrade „Umag-volonteri godine; Umagovolontari dell'anno“ („Službene novine Grada Umaga“, broj 24/16), Povjerenstvo za izbor volontera godine raspisuje
 
J A V N I P O Z I V
 
ZA DODJELU NAGRADE „UMAG – VOLONTERI GODINE 2020.
UMAGO – VOLONTARI DELL’ANNO 2020“
I.
Predmet ovog Poziva je dodjela nagrade „UMAG – VOLONTERI GODINE 2020. / UMAGO – VOLONTARI DELL’ANNO 2020“ koju dodjeljuje Gradonačelnik Grada Umaga-
Umago na prijedlog Povjerenstva za izbor volontera godine.
 
Nagrada za volontiranje iz prethodnog stavka dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca/pojedinki u volonterskom radu u 2020. godini, a koje su sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13) doprinijele:
- poboljšanju kvalitete života više osoba, više skupina osoba ili općoj dobrobiti,
- aktivnom uključivanju više osoba ili skupina osoba u društvena zbivanja,
- razvoju humanijeg društva i volonterstva.
 
Javni_poziv_volonteri_HR
 
Bando_volontari_2020 - ITA
 
Nominacijski_obrazac_modulo_candidatura
 
Suglasnost volontera - Consenso del volontario